ക്രിസ്റ്റൻ സ്റ്റുവാർട്ട് അപ്പോയ, റോബർട്ട് പാറ്റിൻസണിനോട് ബാറ്റ്മാൻ - വീഡിയോ

0 3റോബർട്ട് പാറ്റിൻസൺ വാമ്പിറോയിൽ നിന്ന് മുർസിലാഗോയിലേക്കും ക്രിസ്റ്റൻ സ്റ്റുവാർട്ട് ടോഡാവിയ ലോ റെസ്പാൽഡയിലേക്കും പോകുന്നു. Mientras promocionaba su próxima película "Seberg" en el Festival…

ഒരു അഭിപ്രായം ഇടൂ

നിങ്ങളുടെ ഇമെയിൽ വിലാസം പ്രസിദ്ധീകരിക്കില്ല.