ഷാലോട്ട്സ് പാചകക്കുറിപ്പിൽ റിഷിയ സിമ്മറിന്റെ ചിക്കൻ - ന്യൂയോർക്ക് ടൈംസ്

0 1

Here is a simple, excellent one-pot recipe for a midweek feast, full of rich flavor, with a sauce that you won’t want to waste. It came to The Times via the Twitter account of Andrew Zimmern, who eats bugs on television as the host of “Bizarre Foods” on the Travel Channel but lives a sedate life back home in Minnesota when he’s not working, which is not often. His wife, Rishia Zimmern, adapted it from Martha Stewart, and he put it on the social network: “Brown 8 thighs, 3 C shallots. Add wine, tarragon, Dijon, sim 30 min covered. Remove lid, reduce. Add 2C cut cherry toms.” We’ve been messing around with that ever since, and thrill to its flavor. Lay in bread to accompany it, and sop up the sauce.

ഇതിൽ തിരഞ്ഞെടുത്തത്:
Chicken With Shallots, Chef Style.

Cet article est apparu en premier (en Anglais) sur https://cooking.nytimes.com/recipes/1016135-rishia-zimmerns-chicken-with-shallots

ഒരു അഭിപ്രായം ഇടൂ

നിങ്ങളുടെ ഇമെയിൽ വിലാസം പ്രസിദ്ധീകരിക്കില്ല.