കളിക്കാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന നാല് കോമിക്ക് കഥാപാത്രങ്ങൾ

കളിക്കാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന നാല് കോമിക്ക് കഥാപാത്രങ്ങൾ

കോമിക്ക് പുസ്‌തക കഥാപാത്രങ്ങൾക്ക് 2019 ഒരു മികച്ച വിജയമാണെന്ന് ഇതിനകം തെളിയിച്ചിട്ടുണ്ട്, പ്രത്യേകിച്ച് ...
Microsoft 70-535- നോട് വിടപറയുക, Microsoft AZ-300, AZ-301 എന്നിവരോട് ഹലോ പറയുക

Microsoft 70-535- നോട് വിടപറയുക, Microsoft AZ-300, AZ-301 എന്നിവരോട് ഹലോ പറയുക

ഉചിതമായ നേറ്റീവ്, ഹൈബ്രിഡ് ക്ലൗഡ് സൊല്യൂഷനുകൾ നിർവചിക്കുന്ന കാൻഡിഡേറ്റുകൾക്കായി മൈക്രോസോഫ്റ്റ് എക്സ്എൻഎംഎക്സ്-എക്സ്എൻഎംഎക്സാം രൂപകൽപ്പന ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കൂടാതെ ...
കർശനമായ അച്ചടിച്ച സർക്യൂട്ട് രൂപകൽപ്പന: ഗുണങ്ങളും മികച്ച ഡിസൈൻ രീതികളും

കർശനമായ അച്ചടിച്ച സർക്യൂട്ട് രൂപകൽപ്പന: ഗുണങ്ങളും മികച്ച ഡിസൈൻ രീതികളും

ഫ്ലെക്സിബിൾ പ്രിന്റഡ് സർക്യൂട്ട് ബോർഡുകൾക്ക് ആവശ്യക്കാർ കൂടുതലാണ്, പ്രധാനമായും ഇവയുടെ വളർച്ചയ്ക്ക് ...

നെറ്റ്ഫ്ലിക്സിൽ പരിധിയില്ലാത്ത ഉള്ളടക്കം എങ്ങനെ കാണും?

കാലിഫോർണിയയിലെ ലോസ് ഗാറ്റോസ് ആസ്ഥാനമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു അമേരിക്കൻ മീഡിയ സേവന ദാതാവാണ് നെറ്റ്ഫ്ലിക്സ്, Inc. 1997 ൽ സ്ഥാപിച്ചത് ...
1 പേജ് 2